Siirry sisältöön

Asiakkaan panos tukee projektin onnistumista

Simo Virtanen
Simo Virtanen
Asiakkaan panos tukee projektin onnistumista

Sain muinoin lähettämääni tarjoukseen kielteisen vastauksen, jossa saatesanoina oli, että tilaaja ei ollut varautunut tarjouksessa esitettyyn vaatimukseen tilaajan resursseista projektiin. Tarjouksessa edellytimme projektille tuoteomistajaa; henkilöä, joka vastaa toteutettavan sovelluksen tavoitteiden priorisoinnista ja joka kykenee vastaamaan kehitystiimille projektia koskevissa kysymyksissä, toimien näin yhteyshenkilönä muihin henkilöihin asiakasorganisaatiossa. Vaatimuksen laajuus oli yksi päivä asiakkaan edustajalta per viikko.

Miksi vaadimme tätä? Eikö asiakas voi antaa vain dokumentit siitä, että millainen appi halutaan ja sen jälkeen annetaan sovellus käyttöön avaimet käteen -periaatteella? Toisinaan erittäin pienissä toimeksiannoissa voidaan selvitä ilman, että asiakkaalta tarvitaan juurikaan vahvistusta tekemisen suunnalle tai useita palautekierroksia. Jos kuitenkin olemme rakentamassa mitään, joka koskettaa meille ennestään tuntemattomia käyttäjiä, prosesseja ja tavoitteita, on asiakkaan panos ensiarvoisen tärkeä. Mikään ei johda ohjelmistoprojektin epäonnistumiseen todennäköisemmin kuin se, ettei kehitystiimi ymmärrä mitä ohjelmistolla pyritään ratkaisemaan ja millaisessa toimintaympäristössä sitä hyödynnetään.

Asiakas tai asiakasorganisaatiossa toimiva henkilö on se, joka pystyy auttamaan kehitystiimiä näiden asioiden ymmärtämisessä ja oikaisemaan, mikäli ymmärrys on väärin. Olemme tehneet töitä useilla eri liiketoiminta-aloilla toimivien asiakkaiden kanssa ja monet prosessit ja terminologia ovat hyvin alakohtaisia. Kun asiakas siis mahdollistaa sen, että heidän toimintansa asiantuntija on saatavilla, vältetään tuntuvasti riskejä sovelluskehityksen epäonnistumisesta. Tietysti kehitystiimin asiantuntijat voivat tämän roolin, mutta organisaatioosi syvällisempään perehtymiseen tulee mahdollistaa huomattavia resursseja molemmilta puolilta, mikä näkyy kustannusten lisäksi toimitusaikataulussa. Tämä voi olla pitkissä ja laajoissa kumppanuuksissa hyvä ratkaisu, mutta edellyttää kehityskumppanilta pääsyn myös päätöksentekoon liittyviin keskusteluihin, jotta tieto mahdollisista muutoksista yrityksen strategiassa ja tavoitteissa tavoittaa kehitystiimin.

Kuka on oikea henkilö tukemaan tiimiä?

Jos se vain olisi mahdollista, kaikki organisaatiot varmasti investoisivat täysillä tuote- ja palvelukehityksensä resursseihin. Kehitettäisiin ketterien menetelmien osaamista, annettaisiin tarpeelliset aikaresurssit tiimien organisoitumiseen, rekrytoitaisiin ihmisiä tuoteomistajan rooleihin ja mahdollistettaisiin näille henkilöille resurssit toimia täysipainoisesti näissä tehtävissä. Näin ei useinkaan ole, etenkään tuoteomistajien kohdalla, vaan valitettavasti tämän päivän työelämässä työpäivä hajautuu monilla ihmisillä useisiin tehtäviin. Tämän vuoksi tarjouksessanikin oli vaatimuksena vain päivä per viikko.

Kohti tavoitteita päästään kuitenkin ilman, että koko organisaatiota pistetään uusiksi. Kehityksen onnistumisen mahdollistavan henkilön tunnusmerkit ovat tässä:

  • Hän ymmärtää tavoitteet ja tuntee ongelmakentän tai hänellä on valmiudet ja kontaktit siihen perehtymiseen.
  • Hänellä on asiakasorganisaation tuki päätöksenteolle kun työ edellyttää määrittelyä ja priorisointia.
  • Hän osallistuu kaikkeen asiakasorganisaatiossa käytävään päätöksentekoon palveluun liittyen.
  • Hänellä on kyky kerätä palautetta organisaatiossa ja palvelun sidosryhmiltä ja välittää se kehitystiimille.

Tämä kaikki mahdollistaa sen, että kehitystiimi pystyy toimimaan ketterästi. Kehitystiimi kykenee validoimaan kehityksen suunnan tältä henkilöltä ja varmistamaan, että työ etenee kohti toteutukselle määritettyjä tai projektin aikana muotoutuvia tavoitteita.

Kyseessä ei missään tapauksessa ole mikään kehitystiimin vastuunpakoilu, vaan esteiden poistaminen. Alihankintana työtä tekevän tiimin on haastava päästä keräämään palautetta ilman asiakkaan tarjoamaa tukea ja tuen tarjoaminen tiimille myös mahdollistaa, että he pystyvät tarjoamaan sinulle myös uusia ideoita toimintasi kehittämiseen kun yrityksesi tavoitteet selkeytyvät. Varmista projektisi onnistuminen antamalla aikaa sille, että asiakkaana kirkastat tavoitteitasi kehitystiimille koko projektin ajan.

Simo Virtanen

Simo Virtanen

Suunnittelija & toimitusjohtaja

simo@sakeus.fi

Sakeus

Kokeneen suunnittelija- ja kehittäjätiimimme erikoisuutena on toteuttaa uusia käyttäjälähtöisiä sovelluksia verkkoon.